สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
หัวข้อข่าว วันที่
เช่าใช้บริการกล้อง NT CCTV service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ส.ค 2022]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้างผือ ม.6 (บ้านผือ-บ้านสี่แจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ส.ค 2022]
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้างผือ ม.6 (บ้านผือ-บ้านสี่แจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ส.ค 2022]
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านคำเจริญ ม. ๑๐ (ถนนคำเจริญ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค 2022]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านผือ หมู่ที่ ๖ (ถนนทรายทอง ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [26 ก.ค 2022]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านพันดอน หมูที่ ๒๐ (บ้านแม่สุบิน โภคาพานิชย์ - บ้านแม่พิกุล กัณหาศีล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [26 ก.ค 2022]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกงพาน ม.8 (ซอยกงพานพัฒนา ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [26 ก.ค 2022]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านพันดอน ม.๗ (บ้านนายสุดใจ ชุมแวงวาปี - สามแยกดอนแคน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [26 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ