สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลกงพานพันดอน 13 กรกฎาคม 2565

     

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2565

     

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 12 เมษายน 2565

     

เทศบาลตำบลกงพานพันดอน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกุมภวาปี จัดโครงการพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด " กิจกรรม เทศบาลตำบลกงพานพันดอน พนักงานห่างไกลยาเสพติด " ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกงพานพันดอน

      

การดำเนินการเลือกตีั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง)

      

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งเทศบาลตำบลกงพานพันดอน 27 มี.ค. 2564

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ