สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

      

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

      

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

      

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงพานพันดอน สมัยสามัญ สมัยแรก ครังที่ ๒/๒๕๖๔

      

12 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ