สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างองค์กร

     

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการใน Line กลุ่มเทศบาลตำบลกงพานพันดอน

      

มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ

      

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ กลยุทธการบริหารงานบุคคล

      

ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลกงพานพันดอน

      

 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ