สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

     

o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

12
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ