สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565

     

รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565

     

รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565

     

รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565

     

รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565

     

รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

      

รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565

      

รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564

      

รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

      

12 3 4
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ