สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.2565

     

ผลคะแนนระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ๒๕๖๔

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ผลการลดพลังงาน

     

คำสั่งเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     

ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

     

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

      

เทศบาลตำบลกงพานพันดอน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
.......................

042-200812 ต่อ 5
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ita
ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
สายด่วน1111
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สมาคมสันนิบาล
facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
otop
อุดรธานี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร้องทุกข์
สสส
ททท
ไทยรัฐ
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ