สำนักงานเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ยินดีต้อนรับ 

 
 
 • งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลกงพานพันดอน 2565
 • งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลกงพานพันดอน 2565
 • งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลกงพานพันดอน 2565
 • โครงการฝึกอบรมอปพร เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
 • แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบัยที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
 • โครงการต่อต้านทุจริต
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎ... new

อ่านต่อ... 
 
ผลคะแนนระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ๒๕๖๔
ผลคะแนนระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ๒๕๖... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ผลการลดพลังงาน
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ผลการลดพลังงาน new

อ่านต่อ... 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
คำสั่งเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลกงพานพันดอน 13 กรกฎาคม 2565
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลกงพานพันดอน 13 ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2565
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2565 ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 12 เมษายน 2565
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 12 เมษายน 2565 ...

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลกงพานพันดอน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกุมภวาปี จัดโครงการพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด " กิจกรรม เทศบาลตำบลกงพานพันดอน พนักงานห่างไกลยาเสพติด " ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกงพานพันดอน
เทศบาลตำบลกงพานพันดอน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกัน ...
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจอาษาพัฒนาความสะอาด หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ตามโครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย(ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านผือ หมู่ที่ 6 (ถนนทรายทอง 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลกงพานพันดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
  .......................

  042-200812 ต่อ 5
  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  ita
  ประชาสัมพันธ์การให้คะแนนความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลกงพานพันดอน ผ่าน QR CODE คุณหลวงชวนโหวต
  สายด่วน1111
  จัดซื้อ - จัดจ้าง
  สมาคมสันนิบาล
  facebook เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
  ข่าวสารตลาดแรงงาน
  กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  otop
  อุดรธานี
  บางกอกไอเดีย
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ร้องทุกข์
  สสส
  ททท
  ไทยรัฐ
  กรมการค้าภายใน
  กระทรวงมหาดไทย
  เดลินิวส์
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ